زمانی که احساسات کودک از کنترل خارج می شود
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > روانشناسی 08 آذر 1396

زمانی که احساسات کودک از کنترل خارج می شود

کودکان هیجانات واقعی بسیاری دارند. اما گاهی اوقات حس می کنیم که کودکمان دارد "تظاهر می کند". این حس ما هم گیج کننده است و هم ما را عصبانی می کند. مثلا برخی از کودکان همیشه نق می زنند، در حالی که برخی از آنها همیشه عصبانی و کج خلق هستند. برخی نیز همیشه هراسان و نگرانند.

اگر به عمق این حالات بیهوده پی ببریم، شاید بتوانیم آنها را تغییر دهیم و تفاوت چشمگیری در طریقه زندگی کودکمان ایجاد کنیم. خود ما والدین گاهی اوقات تمایل به جذب هیجانات خاصی داریم که به عللی مثل تجربه های گذشته صدای ما را دربیاورند.

کودکان به لحاظ خلق و خود با یکدیگر متفاوت هستند. مثلا بسیاری از آنها برای غلبه بر ترسشان به یک نیروی بیرونی نیاز دارند. آنها معمولا زمانی که احساس خاصی را بروز می دهند، شاهد واکنش خوبی از جانب والدین خواهند بود و بدین ترتیب یاد می گیرند که هر گاه خواهان آن واکنش هستند، کافی است آن احساس خاص را وانمود کنند.

به احساساتی که کودک آنها را "وانمود می کند"، "احساسات جنجالی" می گویند.

زمانی که خشم حالت تظاهری داشته باشد کج خلقی نامیده می شود.

زمانی که غم حالت تظاهری داشته باشد قهر و ادا نامیده می شود.

زمانی که ترس حالت تظاهری داشته باشد کمرویی نامیده می شود.

این سه احساس جنجالی جزء اصلی ترین چالش های والدین از جانب کوچکترها هستند.