کمک به کودکان برای کنار آمدن با غم
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > روانشناسی 02 آذر 1396

کمک به کودکان برای کنار آمدن با غم

اگر غم کودک را درک و حمایت کنیم در مسیر اصلی خودش حرکت می کند. فقط کافی است هنگامی که کنار کودکی هستیم که در حال گریه کردن است، حواسمان را جمع کنیم و آرام باشیم. گاهی اوقات او می خواهد به ما فشار آورد و ما او را پس بزنیم. اما گاهی نیز دوست دارد از ما دور شود.

اگر احساسش به جاست، یعنی اتفاقی که برایش افتاده ارزش ناراحتی دارد، پس به او اجازه بدهید که ناراحت باشد:

"اشکالی نداره، می تونی گریه کنی."

"اتفاقی که واسه پدربزرگت افتاده واقعا ناراحت کننده است. منم ناراحتم."

اگر کودک گیج یا دستپاچه شده است کمی به او توضیح دهید:

"تونی یکی از دوستای خوبت بود. ارزششو داره که واسش ناراحت بشی."