پرورش حس بویایی کودک از طریق بوئیدن
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > سلامت 16 آبان 1396

پرورش حس بویایی کودک از طریق بوئیدن

در بخش هدف تحریک حس بویایی توسط محرک های بویایی است. لذا نباید نام موادی که برای بوییدن در اختیار کودک قرار می گیرد آموزش داده شود. به عبارت دیگر هدف صرفا تحذیک حس بویایی می باشد.

براین اساس مواد مختلفی که دارای بوهای مشخصی می باشند، مثل عطر، گلاب، سیر، دارچین، خیار و ... را در قوطی های جداگانه گذارده و آنها را یک به یک و در فاصله های مختلف در اختیار کودک قرار می دهیم تا آنها را بو کند.