بازی پچ پچ کردن
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > سرگرمی 11 مرداد 1396

بازی پچ پچ کردن

نجوا کردن به کودک کمک می کند تا یاد بگیرد چگونه بلندی صدایش را تنظیم کند . البته انجام این کار به تمرکز زیادی هم نیاز دارد . این بازی برای کودکان دو ساله پیشنهاد می گردد . بچه های دو ساله خیلی دوست دارند کسی در گوششان چیزی بگوید و وقتی که خودشان این کار را انجام می دهند حسابی احساس غرور می کنند . نوع بازی بدین گونه است که : شما جمله ای در گوش کودکتان زمزمه می کنید ؛ مثلا بگویید : بیا دست بزنیم . از کودک دو ساله تان بخواهید او هم آهسته جمله ای در گوش شما زمزمه کند . آنقدر به این کار ادامه دهید تا کودکتان کاملا یاد بگیرد چه طور صدایش را پایین بیاورد و متناسب با شرایط بلندی صدایش را تنظیم کند .