پدران بخوانند (بخش اول)
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > تعليم و تربيت 15 تیر 1396

پدران بخوانند (بخش اول)

برا ی اینکه پدر تربیت کننده موثری باشید باید ابتدا پرورش دهنده کودک باشید . با مراقبت زیاد از کودک ، واکنش در برابر گریه هایش  و به طور کلی گذراندن وقت زیادی با کودکتان به پدری پرورش دهنده تبدیل می شوید . هر چه بیشتر در مراقبت از کودکتان نقش داشته باشید کودک اعتماد بیشتری به شما می کند . اعتماد اساس تربیت است .  در پاسخ به این سوال که (( به عنوان تربیت کننده چه انتظاری دارند )) پدران اغلب پاسخ می دهند (( می خواهم فرد قدرتمند خانه باشم .)) قدرت بر پایه ی اعتماد استوار است . برای این که کودک به شما به عنوان فرد مسلط احترام بگذارد باید در درجه اول به شما اعتماد کند. اینجاست که پدری که از همان ابتدا رسیدگی به امور کودکش را به عهده داشته است نتیجه کارش را می بیند .