چرا فرزندم در مهمانی ها غیر قابل کنترل می شود ؟!
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > روانشناسی 14 تیر 1396

چرا فرزندم در مهمانی ها غیر قابل کنترل می شود ؟!

اگر والدین در خانه رفتارهای سختگیرانه ای داشته باشند و به کودکشان اجازه حرکت و کودکی کردن ندهند ، احتمالا فرزندشان در حضور دیگران به راه های مخربی برای جلب توجه متوسل می شود !!

جیغ زدن ، تخریب کردن ، رفتارهایی که حتی برای خود والدین هم عجیب هستند ، همه از کودکانی سر می زنند که به خاطر سختگیری های والدینشان ، در خانه محدود هستند ودر حضور دیگران ، می خواهند همه محدودیت ها را از بین ببرند و رفتار والدین شان را تلافی کنند . کودک این شرایط را به عنوان فرصتی برای استقلال و نشان دادن اینکه من هم می توانم کاری بکنم ، تلافی می کند . فضای مهمانی ، برای او فضای لجبازی است . معمولا این بچه ها یاد گرفته اند که پدر و مادر در حضور دیگران واکنش های همیشگی را نشان نمی دهند . چنین کودکی تنها به دنبال جلب نگاه والدین است . برای او مهم نیست که این نگاه همراه با خشم باشد یا مهربانی . او حتی به جلب توجه منفی هم راضی است و از این که آدم ها ، حتی برای نصیحت یا دعوا کردن سراغش می آیند و با او حرف می زنند ، لذت می برد !! در این شرایط نباید به کودک باج داد و نباید با سختگیری های بیش از حد ، این تصور را در او ایجاد کرد که دیگر کسی او را دوست ندارد .بنابراین نگویید :(( تو این همه شیطونی کردی دیگه کسی دوستت نداره )). یادتان نرود که تحقیر کودک به خاطر اشتباهاتش ، عزت نفس او را پایین می آورد و به شکلی اغراق شده ، این احساس را در او ایجاد می کند که دیگر جایی در دل دیگران ندارد . اگر کودکان گمان کنند که به عنوان ((بچه بد )) دیده می شوند ، انگیزه شان را برای ((بچه خوب )) بودن از دست می دهند . دوست کودکتان باشید . والدین نباید آنقدر خشن باشند که بچه بترسد و مشکلش را بیان نکند . کودکانی که از والدین خجالت می کشند ، قدرت ابراز وجود در مقابل آنها را ندارند بنابراین  در موقعیتی که آدم های دیگر هستند ، رفتار دیگری را نشان می دهند . پس ساعاتی را اجازه دهید که کودکتان در خانه و با شما کودکی کند ، بازی و حنب و جوش داشته باشد . گاهی در بازی های شیطنت آمیزش همراهی اش کنید .