رمان وقتى به من مى رسى
ليلا تَركاشوند ليلا تَركاشوند
اخبار و مقالات > کتاب هفته 23 بهمن 1395

رمان وقتى به من مى رسى

رمان وقتى به من مى رسى  
اثر ربكا استيد
ترجمه كيوان عبيدى آشتيانى
رمان نوجوان
نشر افق
برنده مدال نيوبرى ٢٠١٠

((ميراندا!
در نامه ات بايد داستانى را تعريف كنى ؛يك داستان واقعى.الان نمى توانى داستان را بگويى چون هنوز اتفاق نيفتاده و حتى بعدا هم ،نيازى نيست عجله كنى .ولى خيلى صبر نكن چون حافظه ات ضعيف مى شود .تمام جزئيات را ميخواهم.سفر سختى است و بايد تا ذهنم فعال است اين كار را بكنم. ))
وقتى به من ميرسى  پيشنهادى است براى خواننده هايى كه بدنبال داستانهايى  هيجان انگيز و سفر  در زمان هستند.داستانى كه ريشه در واقعيت دارد. اما با قدرت خيال روند داستان را بسيار جذاب و جالب جلوه مى كند. شخصيت اصلى داستان درگير موضوعى پيچيده و خاصى مي شود.او بصورت عجيبى بايد داستان يك حادثه را بخاطر بسپارد. ميراندا دخترى دوازده ساله است كه در نيويورك  به همراه مادرش در آپارتمانى محقر زندگى ميكند. مادر ميراندا شاغل است. و ميراندا مجبور است كه ساعتهاى زيادى را هر روز بعد از مدرسه تنها بماند. او كه شخصيت اصلى داستان  است  نامه هاى خاصى را از يك فرد ناشناس دريافت ميكند، كسى كه از آينده اطلاع دارد و هر بار پس از دريافت اين يادداشتها ،ميراندا كدهايى را بدست مي آورد  كه حاوى پيامهايى از اتفاقات پيش رو هستند. خواننده وقتى به من ميرسى با خواندن داستان تا مدتها درگير آن خواهد شد و اطلاعات جديد و قابل لمسى را از سفر در زمان بدست خواهد آورد. اين كتاب يكى از محبوب ترين كتابها در بين نوجوانان است. و قطعا با پرداختن به مسايل كودكان و نوجوانان از ديد آنها يك كتاب راهبردى براى پدر و مادرها نيز خواهد بود.با خواندن اين كتاب افق جديدى در ديد خواننده بوجود خواهد آمد.