معرفی مجموعه كتاب های غاز كوچولو
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > کتاب هفته 28 مهر 1395

معرفی مجموعه كتاب های غاز كوچولو

اين هفته قصد داريم يكي از مجموعه كتاب هاي مفيد و قابل توجه انتشارات قديمي و تاثيرگذار بافرزندان با ترجمه خانم سميه اربابي فرد و باز آفريني نويسنده تواناي كودك خانم شكوه قاسمي را خدمت دوستان معرفي نماييم.مجموعه كتاب هاي غاز كوچولو از جمله كتاب هايي است كه به صورت سري و بر محور آموزش مهارت هاي اجتماعي ،رشد شخصيت و افزايش اطلاعات عمومي كودكان در حوزه هاي مختلف در قالب شرح زندگي يك شخصيت كه غاز مي باشد به صورت شعر گونه و آهنگين نگاشته شده است .ماجراهاي شيرين ، جذاب و خواندني درباره ي تجربه هاي تازه ي غاز كوچولويي كه تازه متولد شده و هر لحظه چيز تازه اي كشف مي كند .اين مجموعه كتاب ها با تصاويري زيبا و جذاب طراحي شده است كه موجب افزايش ميل كودكان به كتابخواني،تقويت ديد و آموزش رنگ ها در كودكان مي شود. صفحات كتاب ها به صورت صفحات برش خورده اي است كه به منظور كشف تصوير يا شعري كه زير صفحه برش خورده پنهان شده است .اين سري كتاب ها براي گروه سني  دو تا هفت سال با كمك اوليا و هفت تا يازده ساله ها مناسب مي باشند .كتابفروشي ها و نمايشگاه هاي فروش كتاب كودك معتقدند كه اين مجموعه كتاب از سري كتاب هاي پرفروش و قابل توجه براي كودكان،والدين و مهد كودك ها بوده است. مايوك نيز با بررسي اين سري كتاب ها به صورت تخصصي آنها را تاييد و براي كودك دلبندتان پيشنهاد مي كند .در ضمن گزارشي از نشريه خوب اين كتاب (بافرزندان) تهيه شده است كه هم اكنون مي توانيد با مراجعه به قسمت گزارش و بررسي سايت بخش انتشارات آنرا ملاحظه فرماييد .

عنوان كتاب ها:

تولدت مبارك: غاز كوچولو از تخم بيرون مي آيد و به دنبال مادرش مي گردد و در اين جستجو با حيوانات مختلف و محل زندگي آنها آشنا مي شود.

چي ديدي چند تا ديدي ؟ : غاز كوچولو در جستجوي دوستان گمشده اش با حيوانات ديگر به تعداد مختلف آشنا مي شود و به اين وسيله شمارش اعداد را مي آموزد .

دنبال چي مي گردي؟ : غاز كوچولو در مزرعه مي گردد تا شكل مربوط به خودش را پيدا كند و در اين جستجو با اشكال مختلف هندسي آشنا مي شود و نام هر شكل را مي آموزد .

شب شده وقت خوابه : غاز كوچولو در بي خوابي شبانه به جنگل مي رود و با شگفتي هاي شب آشنا مي شود .

وقتي كه تو بزرگ شدي : غاز كوچولو به تماشاي دنياي اطراف مي رود و در اين سير و گشت  با حشرات و جانوران مختلف و دانه ها و ميوه هاي گياهان و مفهوم رشد آشنا مي شود .