رمان شگفتى؛ اثر  آر.جى.پالاسيو
ليلا تَركاشوند ليلا تَركاشوند
اخبار و مقالات > کتاب هفته 24 آذر 1395

رمان شگفتى؛ اثر آر.جى.پالاسيو

كودكى  با نقصى ژنتيك به دنيا می آيد. و از همان بدو  تولد ،چهره غير عادى و تا حدودى وحشتناك  او  باعث می شود كه  اطرافيان ،برخوردهايى نه چندان خوشايند وتا حدودى آزار دهنده براى كودك و    خانواده اش ايجاد كنند. نياز مداوم به درمان و جراحيهاى متعدد باعث مى شود كه آگوست قهرمان داستان تا سن سيزده سالگى به مدرسه نرود. و در خانه  كنار مادر آموزش  ببيند. در واقع داستان از جايى شروع مى شود كه آگوست علارغم ميل باطنى اش بايد به مدرسه برود و قطعا  چهره ترسناك او  برايش دردسرهايى را در طول سال تحصيلى بوجود خواهد آورد. اين كتاب با رويكردى منصفانه به تك تك شخصيتهاى داستان اجازه صحبت مى دهد  و با زيركى خاص ، خواننده را براى قضاوت  سرسرى و عجولانه به چالش مى كشاند. مخاطب اين رمان اگرچه براى گروه سنى نوجوان است ،اما در اصل روند داستان به گونه اى است كه نحوه برخورد جامعه و انسان ها را در مقابل با يك فرد بيمار در جامعه بررسى ميكند. كارنامه اين كتاب آنچنان درخشان است كه تابحال توانسته است جايزه هاى بيشمارى را از آن خود كند.شگفتى در ژوئن ٢٠١٣ در فهرست پر فروش ترين  هاى نيويورك تايمز قرار گرفت.اين كتاب با ترجمه بسيار روان پروين على پور در ايران توسط نشر افق به چاپ  رسيده است.