فسقلى ها
ليلا تَركاشوند ليلا تَركاشوند
اخبار و مقالات > کتاب هفته 09 آذر 1395

فسقلى ها

برای هر پدر ومادرى  ،هيچ كارى سخت تر از تبيين يك رفتار درست در كودك نيست. و براى يك كودك نيزهيچ چيز  ملال آور تر از نصايح  لسانى و مكرر  پدر و مادر وجود ندارد. تاثيرى كه يك كتاب خوب ميتواند در تغيير رفتار  غلط كودك داشته باشد. قطعا برابر با هيچ روش تربيتى نخواهد بود. مجموعه فسقلى ها شامل داستانهايى شيرين و كمدى است كه راوى بسيارى از عادتهاى غلط در كودكان است و سبك آن بصورتى است كه شنونده و خواننده هر دو از خواندن داستان لذت ميبرند.در فسقلى ها هر داستان  به يك خصوصيت رفتارى مى پردازد.عادتهايى از قبيل تنبلى ،لجبازى ، كم رويى ،كنجكاوى، بازيگوشى  و بسيارى ديگر از رفتارهاى كودكان كه  آنها را در قالب طنز بيان ميكند بطوريكه كودكان با شخصيت داستان به راحتى خو ميگيرند. و از نزديك با جنبه هاى مختلف يك عادت غلط  آشنا  ميشوند.در آخر نيز با حس همزاد پندارى كه با شخصيت داستان پيدا ميكنند سعى در اصلاح رفتار غلط خود ميكنند. اين كتاب مناسب گروهاي سنى الف و ب ميباشد ،اثرى كه در پايان كتاب فارسى كلاس اول دبستان  به عنوان كتاب مناسب معرفي شده است.
مجموعه ٣٠جلدی فسقلی ها نوشته تونى گراس و با ترجمه محمدرضا مهرافزا ،سارا قدياني ،ميترا لبافى از سرى كتاب هاى بنفشه از انتشارات قديانى است كه ٧دوره به عنوان ناشر نمونه انتخاب شده است.