داروک و گربه نوازنده
علی اصغر عاملی رویداد هنری 21:30 06 دی 1396 /

داروک و گربه نوازنده

اینکه تئاتر هنری است متعالی، شکی در آن نیست و اینکه نویسندگان و کارگردان های تئاتر غالبا انسان هایی دغدغه مند و صاحب فکر هستند، امری است آشکار. اما دیدن تئاتری در حوزه کودک که در کنار دو عنصر تقریبا متضاد سادگی و هیجان، به مسئله ای کاملا به روز در حوزه تعاملات کودک می پردازد، جای تامل و بررسی بیشتری دارد.

سفری برای فهم شجاعت، امید و شادی
علی اصغر عاملی رویداد هنری 10:50 10 دی 1395 /

سفری برای فهم شجاعت، امید و شادی

«سفر شادی» ماجرای دختر بچه بیماری است که در مسیر درمان خویش دچار نوعی ترس و ناامیدی شده و تیم پزشکان وی برای بازگشت وی به زندگی دست به ترفندهای مختلفی می زنند تا در نهایت شادی به یک فهم و باور درست از زندگی دست یابد. محمد رضا مالکی در خصوص ایده اولیه کار می گوید:« شاید غالب آدم ها برای یک کت دگمه بدوزند. اما راستش را بخواهید من از جمله آدم هایی هستم که برای یک دگمه کوچک کت می دوزم. جرقه این نمایش از آنجایی آغاز شد که دختری به نام شادی در ذهن من شکل گرفت. اما مشکل اصلی جایی بود که این شادی نه مویی در سر داشت و نه رنگی به رخساره. گویی که او بیماری شبیه سرطان داشت. راستش زمانی که این ایده در ذهنم جرقه خورد در پیرامونم کودکان زیادی می دیدم که درگیر سرطان هستند و این نوع از بیماری تبدیل به یک دغدغه و مسئله عمومی شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا شادی را که در ذهنم شکل گرفته بود به این سمت هدایت کنم.

شبی اسرار آمیز، ساده، صمیمانه، هنرمندانه
علی اصغر عاملی رویداد هنری 11:26 20 آبان 1395 /

شبی اسرار آمیز، ساده، صمیمانه، هنرمندانه

ساعت 17/45 خیابان ورزنده، تالار هنر. وارد سالن کوچک اجرای نمایش می شوم و روی یکی از صندلی های میانی ردیف 7 می نشینم. چند صندلی آن طرف تر النا دختر بچه 5 یا 6 ساله در کنار مادرش نشسته و در انتظار شروع نمایش "شب اسرار آمیز" از 1 تا 10 را چند باری می شمارد. نمایش با چند دقیقه تاخیر آغاز می شود.

داروگ و گربه نوازنده
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
نمایشی از جنس دغدغه های والدین

داروگ و گربه نوازنده

اینکه تئاتر هنری است متعالی، شکی در آن نیست و اینکه نویسندگان و کارگردان های تئاتر غالبا انسان هایی دغدغه مند و صاحب فکر هستند، امری است آشکار. اما دیدن تئاتری در حوزه کودک که در کنار دو عنصر تقریبا متضاد سادگی و هیجان، به مسئله ای کاملا به روز در حوزه تعاملات کودک می پردازد، جای تامل و بررسی بیشتری دارد. این را بدون اغراق می گویم. نمایش "داروک و گربه نوازنده" مرا یک جورهایی به یاد داستان "بابا لنگ دراز" معروف می اندازد. قرابت این تئاتر با آن داستان در این است که هر دو مفاهیم انسانی و اخلاقی والایی را به طور کاملا نامحسوس و در عین حال تاثیرگذار به مخاطب تزریق می کنند و این تزریق آرام و زیرپوستی بر روح و جان مخاطب می نشیند.

ادامه