با فرزندان در طبقه ششم ساختمان 1348
علی اصغر عاملی انتشارات 00:30 03 آبان 1395 /

با فرزندان در طبقه ششم ساختمان 1348

خیابان انقلاب طبقه ششم ساختمان 1348. انتشارات با فرزندان. درب واحد را مرد جوانی باز کرده و مرا به طرف اتاق مدیر انتشارات راهنمایی می کند. پشت میز مدیریت مردی در آستانه کهنسالی با چهره ای جدی و چشمانی نافذ در انتظار است... .

آرزوهای کودکی در حوض نقاشی
علی اصغر عاملی اسباب بازی /

آرزوهای کودکی در حوض نقاشی

"ما اول آرزوهای بچه های بی بضاعت سیستان و بلوچستان را برآورده می کردیم و با بنیاد کودک زابل همکاری داشتیم. برای تامین هزینه های آن یک سری کارت تبریک تولید کرده و می فروختیم. بعد از مدتی دیدیم که این پول کفاف کار ما را نمی دهد. به همین دلیل از یکی از دوستان تصویرگرم خواستم تا برایم عروسکی طراحی کند. او هم عروسکی طراحی کرد به نام "آرزو" و بعد هم عروسک "امید" آمد. تا با امید و آرزو بتوانیم آرزوهای بچه ها را برآورده و آنها را امیدوار کنیم." این ها حرف های نسیم سالارپور مدیر موسسه طراحی و تولید اسباب بازی حوض نقاشی است. موسسه ای با محوریت طراحی و تولید عروسک که حالا به جای امید و آرزو عروسک های مختلف و متنوعی وارد بازار نموده است.

داروگ و گربه نوازنده
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
نمایشی از جنس دغدغه های والدین

داروگ و گربه نوازنده

اینکه تئاتر هنری است متعالی، شکی در آن نیست و اینکه نویسندگان و کارگردان های تئاتر غالبا انسان هایی دغدغه مند و صاحب فکر هستند، امری است آشکار. اما دیدن تئاتری در حوزه کودک که در کنار دو عنصر تقریبا متضاد سادگی و هیجان، به مسئله ای کاملا به روز در حوزه تعاملات کودک می پردازد، جای تامل و بررسی بیشتری دارد. این را بدون اغراق می گویم. نمایش "داروک و گربه نوازنده" مرا یک جورهایی به یاد داستان "بابا لنگ دراز" معروف می اندازد. قرابت این تئاتر با آن داستان در این است که هر دو مفاهیم انسانی و اخلاقی والایی را به طور کاملا نامحسوس و در عین حال تاثیرگذار به مخاطب تزریق می کنند و این تزریق آرام و زیرپوستی بر روح و جان مخاطب می نشیند.

ادامه