علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

انتشار نخستین روزنامه کودکان و نوجوانان با عنوان «زنگ آخر»
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 11:11 04 دی 1396 /

انتشار نخستین روزنامه کودکان و نوجوانان با عنوان «زنگ آخر»

مدیر مسئول روزنامه «زنگ آخر»، از این روزنامه به عنوان نخستین روزنامه کودکان و نوجوانان در ایران یاد کرد و گفت: این نشریه از روز یکشنبه به خانواده بزرگ مطبوعات پیوسته و قابل دسترس در دکه‌های روزنامه‌ فروشی است.