علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

جشنواره کتاب برتر تلنگری برای رشد بیشتر کتاب‌های کودک و نوجوان است
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 17:00 30 مهر 1396 /

جشنواره کتاب برتر تلنگری برای رشد بیشتر کتاب‌های کودک و نوجوان است

مصطفی رحماندوست گفت: جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان در حقیقت تقدیر از ناشرانی است که با اوضاع نامناسب این روزها و سال‌های نشر با نزول شمارگان کتاب‌ها هنوز در این فضا نفس می‌کشند و به دنبال تجربیات دیگر نرفته‌اند و باید قدردان این ناشران بود.