علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

تمرینات لازم جهت بالا بردن تقویت حافظه بصری، تصورات ذهنی و قدرت خلاقانه کودکان
علی اصغر عاملی تعليم و تربيت 08:37 14 آبان 1396 /

تمرینات لازم جهت بالا بردن تقویت حافظه بصری، تصورات ذهنی و قدرت خلاقانه کودکان

در خصوص تقویت حافظه بصری استفاده از این گونه تمرینات کودکان را یاری می دهد تا نحوه نگاه کردن یا مشاهده صحیح اجسام و ثبت مشاهدات خود بر روی سطح کاغذ را فرا گیرند.

تصویب حتی بخشی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوان می تواند به کاهش کودک آزاری کمک کند
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 10:24 13 آبان 1396 /

تصویب حتی بخشی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوان می تواند به کاهش کودک آزاری کمک کند

دبیر اجرایی سمینار کودک آزاری جمعیت امام علی (ع) با اشاره به خلاءهای قانونی برای مبارزه با کودک آزاری گفت: تصویب حتی بخشی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوان می تواند به کاهش کودک آزاری کمک کند.