علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

مرحله زبان درونی – درکی در زبان آموزی کودکان
علی اصغر عاملی تعليم و تربيت 08:38 29 آبان 1396 /

مرحله زبان درونی – درکی در زبان آموزی کودکان

در این مرحله از زبان آموزی کودک باید قادر به درک روابط، وقایع و اشیای پیرامون خود بوده و کاربرد آنها را بداند و سپس علایم و نشانه ها را جایگزین اشیا و وقایع نماید. فعالیت هایی که در این زمینه می توان انجام داد عبارتند از:

عضو شورای عالی فضای مجازی:نیازمند محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان هستیم
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 08:56 27 آبان 1396 /

عضو شورای عالی فضای مجازی:نیازمند محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان هستیم

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم نیازی که درجامعه در باره تولید محتوای مناسب کودک و نوجوان هست را تامین کنیم گفت:به طور جدی نیازمند تولید محتوای مناسب برای کودک و نوجوان در جامعه هستیم.