علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

بهره مندی 10 هزار نفر از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 11:35 01 آذر 1396 /

بهره مندی 10 هزار نفر از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد گفت: حدود 10 هزار نفر از کودکان و نوجوانان این استان در 24 مرکز ثابت و سیار عضو کانون هستند و از سالانه از خدمات فرهنگی ، هنری و ادبی آن استفاده می کنند.