عضو شورای عالی فضای مجازی:نیازمند محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان هستیم
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 08:56 27 آبان 1396 /

عضو شورای عالی فضای مجازی:نیازمند محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان هستیم

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم نیازی که درجامعه در باره تولید محتوای مناسب کودک و نوجوان هست را تامین کنیم گفت:به طور جدی نیازمند تولید محتوای مناسب برای کودک و نوجوان در جامعه هستیم.

آرزوهای کودکی در حوض نقاشی
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
عروسک های صمیمی و دوست داشتنی

آرزوهای کودکی در حوض نقاشی

ما اول آرزوهای بچه های بی بضاعت سیستان و بلوچستان را برآورده می کردیم و با بنیاد کودک زابل همکاری داشتیم. برای تامین هزینه های آن یک سری کارت تبریک تولید کرده و می فروختیم. بعد از مدتی دیدیم که این پول کفاف کار ما را نمی دهد. به همین دلیل از یکی از دوستان تصویرگرم خواستم تا برایم عروسکی طراحی کند. او هم عروسکی طراحی کرد به نام "آرزو" و بعد هم عروسک "امید" آمد. تا با امید و آرزو بتوانیم آرزوهای بچه ها را برآورده و آنها را امیدوار کنیم." این ها حرف های نسیم سالارپور مدیر موسسه طراحی و تولید اسباب بازی حوض نقاشی است. موسسه ای با محوریت طراحی و تولید عروسک که حالا به جای امید و آرزو عروسک های مختلف و متنوعی وارد بازار نموده است.

ادامه