چگونه کودکانتان را به انجام کارهای خانه وادار کنید (قسمت دوم)
علی اصغر عاملی تعليم و تربيت 14:16 29 دی 1395 /

چگونه کودکانتان را به انجام کارهای خانه وادار کنید (قسمت دوم)

در قسمت اول این مطلب اشاره کردیم که کارشناسان علوم تربیتی برای متقاعد نمودن کودکان به انجام کارهای خانه 6 مرحله را تعیین می نمایند که براساس آن مراحل اول و دوم ذکر گردید. در ادامه، مراحل سوم و چهارم ذکر می گردد.

ارتباط بین اندازه اشیا و محل قرار گرفتن آنها در نقاشی کودکان (قسمت سوم)
علی اصغر عاملی روانشناسی 09:41 29 دی 1395 /

ارتباط بین اندازه اشیا و محل قرار گرفتن آنها در نقاشی کودکان (قسمت سوم)

کودک در سن 3 یا 4 سالگی هنوز قاعده عمومی بیان گرافیک را نمی شناسد و به همین دلیل از فضا همان طور که دلش می خواهد استفاده می کند. ولی هنگامی که شروع به یادگیری حروف الفبا می کند، چون احتیاج به کنترل دقیق حرکات خود دارد حرکات عمودی و افقی را هم کاملا حس می کند.

هنر آبی در کوچه بهار
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
نشر هنر آبی

هنر آبی در کوچه بهار

دوازدهم دی ماه نود و پنج و یک روز سرد زمستانی است که به دیدار جناب بهرام شامی مدیر انتشارات هنر آبی می روم. نشانی را بررسی می کنم : خیابان کبیری طامه، کوچه بهار. خیابانی وسیع و دلباز  با پارکی سبز در کنارش که سوز استخوان سوز سرما را از تن می گیرد و دل را بهاری می کند. به بن بست امید می رسم. انتهای بن بست ساختمان سفید رنگی با تابلوی هنر آبی  به چشم می خورد. زنگ را می فشارم و در گشوده می شود. در طبقه بالا آقای شامی را منتظر می بینم. وارد دفتر می شوم و پس از احوالپرسی گرم، متوجه گرما و صمیمیت اتاق نیز می شوم. اتاقی بسیار زیبا که با کتابخانه ای بزرگ و کتاب های رنگارنگش حس کودکی را زنده می کند. گوشه اتاق سازهای سنتی به چشم می خورد: تار، سه تار، ضرب و سازی ترکی بنام باغلاما و در نهایت مردی آرام و متین جلوی میزش نشسته بود. دیدن اینها نشان از روح لطیف و ذوق هنری ناشر داشت، گویی سازهایش برای خلوت درونش باشد تا به عالم خویش فرو رود و با بنان هنرمندش قصه کودکانه بنوازد.

ادامه