کودکان 5 تا  6 ساله همیشه مطیع نیستند
علی اصغر عاملی تعليم و تربيت 14:57 05 فروردین 1396 /

کودکان 5 تا 6 ساله همیشه مطیع نیستند

ممکن است در مواجهه با کودکان 5 تا 6 ساله به این نتیجه رسیده باشید که آنها همیشه مطیع و فرمانبردار هستند. اما باید گفت که چنین نیست. کودکان 5 تا 6 ساله اگرچه مطیع تر از کودکان 3 تا 4 ساله هستند، اما در غیاب والدین مسئله آنان فرق می کند.

بازخورد اختلافات اجتماعی و فرهنگی در نقاشی کودکان (قسمت اول)
علی اصغر عاملی روانشناسی 11:50 05 فروردین 1396 /

بازخورد اختلافات اجتماعی و فرهنگی در نقاشی کودکان (قسمت اول)

فراری اولیوریو با استفاده از روش کورمن برای پژوهش و بررسی نقاشی های سه گروه کودک مختلف که سن آنها میان 7 تا 10 سال بوده و به ترتیب متعلق به یکی از محله های عمومی شهر رم، دهکده کوچکی در سارد و دو دهکده در ساحل عاج بودند، جمع آوری کرد.

نیکوکاری در جشن تولد یکسالگی
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
جشن تولد یکسالگی با کودکان بی سرپرست

نیکوکاری در جشن تولد یکسالگی

در گزارش های پیشین موسسه خیریه موعود ایرانیان را خدمتتان معرفی کردیم . موسسه ای که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ نیکوکاری ، حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین جلوگیری از ازدیاد کودکان کار است . در این روزهای پایانی فصل زمستان که طبیعت هم مژده بهار را می دهد اتفاقی نو دلهای ما را بهاری کرد . در یک روز زیبا، زادروز پرنسا در خیریه موعود ایرانیان همراه با کودکان تحت پوشش جشن گرفته شد. والدین این کودک پس از مطالعه گزارش مربوط به خیریه در سایت مایوک تصمیم گرفتند تا جشن تولد یکسالگی کودک خود را همراه باچند تن از کودکان تحت پوشش ونیکوکار برگزار کنند تا از کودکی نیکوکاری و احسان را به فرزندشان آموزش داده و با یاد آوری این خاطره زیبا، نیکوکاری را در ذهن او پرورش داده و یادگار ارزشمندی به جا گذارند که این ماجرا با استقبال زیاد موسسه موعود مواجه شد.

ادامه